Vysvetlenie príčin a niektorých rizikových faktorov nízkej hladiny testosterónu, známej tiež ako hypogonadizmus

Čo spôsobuje nízku hladinu testosterónu?

Existujú dva hlavné typy ochorení spojených s nízkou hladinou testosterónu a každý má svoju vlastnú príčinu: označujú sa ako primárny a sekundárny hypogonadizmus. Okrem toho existuje ďalší typ nízkej hladiny testosterónu, ktorý sa objavuje u starnúcich mužov. Tento typ sa považuje za kombináciu primárneho a sekundárneho hypogonadizmu.

 

Primárny hypogonadizmus: Pri primárnom hypogonadizme je nízka hladina testosterónu spôsobená problémom so semenníkmi.

 

Sekundárny hypogonadizmus: K sekundárnemu hypogonadizmu dochádza vtedy, keď sa zložitý hormonálny systém zodpovedný za tvorbu mužských pohlavných hormónov dostane do nerovnováhy alebo sa naruší.

 

Hypogonadizmus s oneskoreným nástupom: Hypogonadizmus s oneskoreným nástupom sa týka nízkej hladiny testosterónu spojenej s vyšším vekom. Pokles hladiny testosterónu zvyčajne nastupuje v dôsledku starnutia, pretože sa znižuje funkcia semenníkov a funkcia komplexného hormonálneho systému. Tento pokles môže byť urýchlený zlým zdravotným stavom a hladiny testosterónu u niektorých mužov môžu klesnúť až príliš.

 

Približne 20 % mužov starších ako 60 rokov a 30 – 40 % mužov starších ako 80 rokov má hladinu testosterónu pod fyziologickou hladinou mladších mužov.

Ako som na tom s hladinou testosterónu ja?


Urobte si jednoduchý test zo slín z pohodlia domova!

 

Viac informácií

Graf - Vekom podmienené znižovanie funkcie semenníkov

Zdroj: https://brandonmedicalcenter.com/services/low-testosterone-therapy/, navštívené 27.4.2021

 

Obrázok: Vekom podmienené znižovanie funkcie semenníkov
 

 

 

Zníženie celkovej hladiny testosterónu je evidentné od veku 45-50 rokov. Voľný (biologicky dostupný) testosterón sa začína znižovať ešte skôr - vďaka zvyšujúcej sa hladine globulínu viažuceho pohlavné hormóny (SHBG), ktorý na seba pevne viaže testosterón.

Aké sú rizikové faktory nízkej hladiny testosterónu?

Rizikový faktor
Charakteristika
Klinefelterov syndróm
Genetická nedostatočnosť produkcie testosterónu. Postihuje 1 z 500 až 1 z 1 000 mužov.
Poškodenie semenníkov
Semenníky sú náchylné na zranenie, pretože visia mimo tela a nie sú chránené kosťou ani svalmi. Poškodenie semenníkov môže spôsobiť zníženú produkciu testosterónu.
Nezostúpené semenníky
Semenníky sa vyvíjajú v bruchu a zostupujú do mieška krátko pred narodením. V niektorých prípadoch jeden alebo obidva semenníky nemusia zostúpiť pri narodení (dochádza k tomu približne u 1 zo 4 chlapcov narodených predčasne a u 1 z 20 chlapcov narodených v termíne). Tento stav sa zvyčajne prirodzene napraví už v prvom roku života, ale ak k tomu v skorom detstve nedôjde, semenníky sa nemusia správne vyvíjať.
Orchitída pri parotitíde
Infekcia mumpsu niekedy postihuje semenníky aj slinné žľazy. Ak k tomu dôjde počas dospievania alebo dospelosti, môže dôjsť k dlhodobému poškodeniu semenníkov, ktoré ovplyvní produkciu testosterónu.
Rakovina a jej liečba
Rakovina semenníkov alebo nádory hypofýzy môžu spôsobiť nízku hladinu testosterónu. Chemoterapia alebo ožarovanie môžu mať tiež vplyv na produkciu testosterónu.
Nerovnováha hormonálneho systému
Kallmannov syndróm zahŕňa abnormálny vývoj hypotalamu a je rizikovým faktorom pre nízku hladinu testosterónu. Poruchy hypofýzy môžu zhoršiť uvoľňovanie hormónov ovplyvňujúcich normálnu produkciu testosterónu.
Chronické choroby
Chronické ochorenia, ako je ochorenie pečene alebo obličiek, cukrovka, metabolický syndróm a reumatoidná artritída, môžu byť rizikovými faktormi pre nízku hladinu testosterónu.

V niektorých prípadoch nie je jasné, či je chronické ochorenie príčinou alebo dôsledkom nízkej hladiny testosterónu.
Normálne starnutie
Pokles hladiny testosterónu je prirodzeným sprievodným javom procesu starnutia u mužov.
Hemochromatóza
Hemochromatóza je genetická porucha, ktorá spôsobuje, že telo zo stravy absorbuje príliš veľa železa. Toto železo sa môže ukladať v rôznych telesných orgánoch vrátane hypotalamu, hypofýzy a semenníkov. V súčasnosti sa považuje za bežnú poruchu; riziko nadmerného príjmu železa môže byť prítomné u 1 z 200 ľudí v severnej Európe.