A- A+

Test ADAM

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Test nedostatku androgénov u starnúcich mužov (ADAM - z anglického výrazu „Androgen Deficiency in Aging Males“) je jednoduchý spôsob, ako zodpovedať otázky týkajúce sa vášho sexuálneho zdravia, čo môže pomôcť zistiť, či potrebujete absolvovať kontrolu hladiny testosterónu. Pozitívny výsledok ešte nevyhnutne neznamená, že máte nízku hladinu testosterónu alebo že potrebujete liečbu. Môže to však byť pomôcka, ktorá vám pomôže prediskutovať vaše príznaky s lekárom.

Pamätajte, že v tomto teste nie sú žiadne správne alebo nesprávne odpovede, je to len pomôcka, ktorá má pomôcť vám a vášmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Spustiť test
Questions
Yes No
1.Pozorujete pokles libida (pohlavnej túžby)?
2.Máte pocit poklesu energie?
3.Pozorujete pokles sily alebo vytrvalosti?
4.Zmenšila sa vaša telesná výška?
5.Máte pocit, že poklesol váš pocit životnej pohody?
6.Ste smutný, často sa sťažujete alebo plačete?
7.Pozorujete slabšiu erekciu?
8.Máte menšiu športovú výkonnosť
a uspokojenie zo športu?
9.Ste po obede ospalý?
10.Pozorujete zníženie pracovnej výkonnosti?

Výsledky si vytlačte a pri ďalšej návšteve ich ukážte svojmu lekárovi.

Hint

Posledná aktualizácia: 2021
L.SK.MKT. PP-NEB-SK-0001-1