A- A+

Kalkulačka BMI

BMI calculator

Index telesnej hmotnosti (BMI – z anglického výrazu „Body Mass Index“) je jedným z nástrojov na meranie telesného tuku, ktorý sleduje pomer výšky k hmotnosti.

Aj keď sa často používa ako pomôcka, ktorá určuje zdravotný stav, neberie do úvahy svalovú hmotu: zvýšenie hodnoty BMI z dôvodu zvýšenia svalovej hmoty môže byť v súvislosti so zdravím pozitívny indikátor. Vypočítajte si svoj index telesnej hmotnosti (BMI) a vyplňte dotazník AMS. Pomocou nášho dotazníka a kalkulačky BMI dokážete odhadnúť svoj zdravotný stav.

Test ADAM

Test nedostatku androgénov u starnúcich mužov (ADAM - z anglického výrazu „Androgen Deficiency in Aging Males“) je jednoduchý spôsob, ako zodpovedať otázky týkajúce sa vášho sexuálneho zdravia, čo môže pomôcť zistiť, či potrebujete absolvovať kontrolu hladiny testosterónu. Pozitívny výsledok ešte nevyhnutne neznamená, že máte nízku hladinu testosterónu alebo že potrebujete liečbu. Môže to však byť pomôcka, ktorá vám pomôže prediskutovať vaše príznaky s lekárom.

Posledná aktualizácia: 2021
L.SK.MKT. PP-NEB-SK-0001-1