A- A+

Opatrenia

Lekár a pacient

Aj keď neexistujú dôkazy, že dlhodobé užívanie testosterónu môže spôsobiť rakovinu prostaty, testosterón môže urýchliť už existujúcu rakovinu prostaty. Liečbu testosterónom by nemali podstupovať muži s aktívnym karcinómom prostaty, s anamnézou karcinómu prostaty alebo muži s veľmi zriedkavým karcinómom prsníka u mužov, pretože testosterón môže stimulovať rast týchto karcinómov.

Keďže substitučná liečba testosterónom zhoršuje produkciu spermií, mala by sa u mužov s problémami s plodnosťou aplikovať opatrne. Liečba testosterónom môže potenciálne zhoršiť ďalšie choroby vrátane spánkového apnoe, závažnej benígnej hypertrofie prostaty, závažného kongestívneho zlyhania srdca alebo vysokého počtu červených krviniek (erytrocytózy).

Ako súčasť bežnej zdravotnej starostlivosti sa počas liečby testosterónom odporúča pravidelne kontrolovať stav prostaty. Pravidelne by malo byť kontrolované aj množstvo červených krviniek v krvi.

Zneužívanie alebo nadmerné využívanie liečby testosterónom môžu byť nebezpečné. Použitie vyšších ako suplementačných dávok na zvýšenie objemu svalov môže viesť k impotencii, ochoreniu pečene, infarktu a mozgovej príhode.

Pred začatím akejkoľvek novej liečby povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate.


Posledná aktualizácia: 2021
L.SK.MKT. PP-NEB-SK-0001-1