A- A+

Možnosti liečby

Možnosti liečby nízkej hladiny testosterónu

Liečba nízkej hladiny testosterónu je pomerne jednoduchá. Keď sa rozhodneme zvýšiť hladinu testosterónu, nízku hladinu testosterónu možno zvýšiť jednou z mnohých terapeutických možností. Všetky možnosti liečby sú viazané na lekársky predpis. Ideálny preparát s obsahom testosterónu zvýši hladinu testosterónu na prirodzenú úroveň, čo zmierni príznaky spôsobené nízkou hladinou testosterónu. Preparát je bezpečný, má praktické dávkovanie a spôsob podania a jeho cena je primeraná. Zmeny sa môžu prejaviť až po niekoľkých mesiacoch liečby. Všeobecne sa odporúča zvýšenie hladiny testosterónu v krvi iba do stredu prirodzenej fyziologickej hladiny. Keďže substitučná liečba testosterónom je dlhodobá, je dôležité, aby bola pohodlná, bezpečná a účinná.

Aké spôsoby liečby sú k dispozícii?

Rôzne formy testosterónu, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na liečbu nízkej hladiny testosterónu, zahŕňajú injekcie (krátkodobo a dlhodobo pôsobiace), gély, náplasti a implantáty. Dostupné sú tiež perorálne kapsuly alebo tablety, no nemusia byť také spoľahlivé ako iné formuly. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad dostupných metód, spôsobov použitia, ich výhod a nevýhod.

Depotná injekčná terapia

Depot Injection Therapy
 • Spôsob aplikácie: Hlboké intramuskulárne (IM) podanie (do svalu) každý 1 až 4 týždne (zvyčajne do zadku)
  • Výhody
  • Testosterón sa vstrebáva priamo do krvného obehu
  • Nevýhody
  • Vyžaduje pravidelné injekcie
  • Kolísavé hladiny testosterónu s vysokými počiatočnými hladinami
  • Výkyvy nálady pri zvyšovaní a klesaní hladiny testosterónu (efekt „horskej dráhy“)
  • Lokálna bolesť pri injekcii
  • Tvorba abscesov – bolestivé hnisavé ložisko (zriedkavé)
 

Dlhodobo pôsobiaca injekčná terapia

Depot Injection Therapy
 • Spôsob aplikácie: Aplikuje sa injekciou každé 3 mesiace po počiatočnej úvodnej dávke, aby sa stabilizovali hladiny testosterónu
  • Výhody
  • Testosterón sa vstrebáva priamo do krvného obehu
  • Málo časté dávkovanie
  • Zabezpečuje stálu hladinu testosterónu
  • Zabraňuje kolísaniu do maxima a minima počas dňa
  • Menej nepriaznivých udalostí, ako sú zmeny nálady alebo zmeny krvných parametrov
  • Nevýhody
  • Lokálna bolesť pri injekcii
  • Tvorba abscesov – bolestivé hnisavé ložisko (zriedkavé)
 

Gély

Depot Injection Therapy
 • Spôsob aplikácie: Číry testosterónový gél, ktorý sa raz denne natiera na ramená, hruď alebo chrbát – uschne za niekoľko minút. Testosterón sa uvoľňuje z kože do krvného obehu počas 24 hodín.
  • Výhody
  • Praktické miesta aplikácie
  • Rýchla normalizácia hladín testosterónu
  • Stabilné hladiny testosterónu v krvi po celý deň
  • Menšie podráždenie pokožky ako pri náplasti
  • Nie sú potrebné žiadne operácie
  • Nevýhody
  • Podráždenie kože môže byť zriedkavým vedľajším účinkom
  • Potenciálna možnosť prenosu testosterónu na partnerku, alebo dieťa

Perorálna liečba

Depot Injection Therapy
 • Spôsob aplikácie Testosterón podávaný perorálne ako tablety alebo kapsuly sa neodporúča ako dlhodobá náhrada testosterónu
  • Výhody
  • Pohodlné užívanie
  • Nevýhody
  • Značná variabilita absorpcie dávky
  • Je potrebné ich užívať s jedlom obsahujúcim tuk
  • Testosterón musí byť v pozmenenej forme, aby sa nerozložil v pečeni
  • Jedna z foriem (testosterón undekanoát) sa musí podávať 2- až 3-krát denne, aby sa udržala dostatočná hladina testosterónu
   Iná forma (metyl testosterón) má škodlivé nežiaduce účinky vrátane rizika poškodenia pečene a zvýšenej hladiny cholesterolu

Ako sa monitoruje liečba testosterónom?

Po niekoľkých týždňoch liečby sa odoberie kontrolná vzorka krvi na overenie hladiny testosterónu. Pravidelné krvné vyšetrenia sú potrebné na monitorovanie hladiny testosterónu, aby sa nerozvinuli zriedkavé, ale potenciálne závažné vedľajšie účinky liečby.

Aké sú výhody liečby nízkej hladiny testosterónu?

U mužov s nízkou hladinou testosterónu sú výhody liečby jasné, najmä pokiaľ ide o sexuálnu funkciu, tuk a aktívnu telesnú hmotu, krvné lipidy a hustotu kostí. Potenciálne výhody liečby pri znižovaní rizika kardiovaskulárnych chorôb, metabolického syndrómu a cukrovky sa stále skúmajú.

Účinky testosterónu u dospelého muža
Zväčšiť Obr. 1: Účinky testosterónu u dospelého muža
So svojim lekárom môžete prekonzultovať, aký môže mať pre vás liečba testosterónom prínos.

Zdravie a duševná pohoda – kvalita života

Postupné zlepšovanie prejavov a príznakov spôsobených nízkou hladinou testosterónu (libido, pohlavné, telesné a duševné funkcie a nálada) dokazuje, že liečba testosterónom zaberá.

Stavba tela

Suplementácia testosterónu u mužov s nízkou hladinou testosterónu zvyšuje svalovú hmotu a silu a znižuje tukovú hmotu.

Kardiovaskulárne riziko

Doposiaľ sa nepreukázali žiadne závažne vedľajšie kardiovaskulárne účinky pri suplementácii testosterónu u mužov. Liečba je relatívne bezpečná z hľadiska kardiovaskulárneho zdravia. Existujú naopak dôkazy, že suplementácia testosterónu je prospešná v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami a postupne môže zlepšovať kardiovaskulárne rizikové faktory. Je tiež známe, že testosterón môže chrániť pred upchávaním alebo tvrdnutím tepien (ateroskleróza).

Cukrovka

Liečba testosterónom môže mať tiež metabolický prínos u mužov s cukrovkou a/alebo metabolickým syndrómom. Preukázalo sa, že muži s cukrovkou majú podstatne nižšie hladiny testosterónu ako muži v bežnej populácii, ale nízka hladina testosterónu u mnohých z nich zostáva nediagnostikovaná a neliečená. Zatiaľ nie je úplne známe, či cukrovka je príčinou alebo dôsledkom nízkej hladiny testosterónu. Niektoré štúdie však preukázali, že substitučná liečba testosterónom má priaznivý vplyv na rizikové faktory diabetu, ako je centrálna obezita, citlivosť na inzulín, regulácia glukózy a lipidový profil v krvi u mužov s nízkou hladinou testosterónu.

Kosti

Nízka hladina testosterónu môže spôsobovať rednutie kostí (osteoporóza). Muži so zlomeninou bedrového kĺbu zvyčajne majú aj nízku hladinu testosterónu. Zvyšovanie hladiny testosterónu zvyšuje aj hustotu kostí.
Ak sa u vás v dospelosti vyskytne nízka hladina testosterónu, môžete urobiť isté zmeny v životnom štýle a strave, aby ste zabránili vzniku osteoporózy. Pravidelné cvičenie a dostatočné množstvo vápnika a vitamínu D pomáhajú zachovávať pevnosť kostí a sú dôležité na zníženie rizika vzniku osteoporózy.

Aké sú možné vedľajšie účinky pri liečbe testosterónom?

Pokiaľ sú hladiny testosterónu v krvi v normálnom rozmedzí, vedľajšie účinky sú zriedkavé. Medzi zriedkavé vedľajšie účinky patria:

 • Kožné reakcie, napríklad škvrny na chrbte alebo na hrudi. Môžu sa objaviť pri prvom nasadení liečby a zvyčajne spontánne ustupujú
 • V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť častá alebo trvalá bolestivá erekcia. Ak sa vyskytnú, lekár vám zníži dávku alebo preruší liečbu
 • V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť zmeny v správaní vedúce k agresii
 • Hustnutie krvi spôsobené nadmernou produkciou červených krviniek (erytrocytóza) môže vyžadovať dočasné prerušenie liečby
 • Poruchy pečene (veľmi zriedkavé, s výnimkou perorálneho užívania testosterónu)
 • Zhoršenie spánkového apnoe alebo novovzniknuté spánkové apnoe u mužov s výraznou obezitou alebo s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
 • Pri vysokých dávkach alebo pri dlhodobej liečbe sa niekedy objavuje retencia tekutín
 • Niekedy sa na začiatku liečby môže vyskytnúť gynekomastia (stav, pri ktorom sa zväčšuje prsné tkanivo muža), no s pokračujúcou liečbou zvyčajne ustupuje

Testosterón má vysokú mieru bezpečnosti a vedľajšie účinky sú zriedkavé, takže sa u vás nemusí vyskytnúť žiadny z vyššie spomínaných účinkov. Ak máte akékoľvek obavy, poraďte sa so svojím lekárom.


Posledná aktualizácia: 2021
L.SK.MKT. PP-NEB-SK-0001-1