Pomoc a liečba

Diagnostika

Podľa definície hypogonadizmu ako stavu z nedostatku testosterónu by malo byť najspoľahlivejším biochemickým parametrom stanovenie voľného, resp. biologicky dostupného testosterónu. Klinické prejavy hypogonadizmu môžu byť horšie rozpoznateľné u starších osôb kvôli iným, vekom podmieneným zmenám.

Pri stanovení diagnózy hypogonadizmu je nevyhnutné vziať do úvahy vek pacienta a jeho príznaky:

  • u detí a adolescentov má nedostatok androgénov zvyčajne genetický pôvod
  • ak sa hypogonadizmus vyskytne u mladých dospelých po puberte, je zvyčajne získaný (úraz semenníkov, mumps, teratogénny pôvod, ...)
  • u mužov starších ako 40 rokov je deficit testosterónu vo väčšine prípadov dôsledkom poruchy testikulárnych funkcií a/alebo hypotalamo-hypofýzovej kontroly. Klinicky sa manifestuje rôznorodými a menej špecifickými znakmi, v dôsledku čoho sa príznaky testosterónového deficitu často hneď nerozpoznajú.

Cieľom terapie testosterónom u mužov s hypogonadizmom (v andropauze) je zlepšenie alebo zvrátenie pridružených symptómov, a to navrátením hladín testosterónu do normálu. Najcitlivejšou metódou je substitúcia použitím testosterónu. Výber liekovej formy je dôležitý, pretože terapia by mala udržiavať hladiny hormónu vo fyziologickom rozpätí: nemá dochádzať k extrémnemu kolísaniu a musí sa dosiahnuť dôsledné dodržiavanie liečby pacientom.

winter

Možnosti liečby

Nedostatok testosterónu sa lieči podávaním testosterónu, ktorý je dostupný v palete liekových foriem vrátane bezfarebných gélov bez vône, náplastí alebo injekcií. Biologický polčas životnosti prirodzeného testosterónu je veľmi krátky, v rozmedzí od 10 do 20 minút. Perorálne aplikovaný testosterón nevedie ku klinicky relevantnému vzostupu koncentrácií testosterónu.
Preto sa musí použiť chemický modifikovaný testosterón a iné cesty aplikácie. Liečba testosterónom môže začať po diagnostikovaní nízkej hladiny testosterónu. Náhradou testosterónu sa zlepšuje úroveň celkovej pohody, čo potvrdili aj štúdie. Výskumy odhalili, že výsledkom testosterónovej liečby je opätovný záujem o sex, zlepšenie telesnej kondície a obnova svalovej hmoty, hustoty kostí, zlepšenie nálady a viac energie.

ampulka

Jednoduchšie riešenie pre mužov

Ženy sú ochotné užívať dennodenne antikoncepčné tabletky, neskôr po prechode tabletky nahradzujúce chýbajúce ženské hormóny. Muži uprednostňujú jednoduchšie riešenia. Preto majú taký úspech tabletky na zlepšenie erekcie, ktoré účinkujú už do hodiny od užitia, netreba ich užívať 3x denne a 1-2 mesiace, ako to bolo v minulosti.. Rovnako je to aj s testosterónovými tabletkami. V minulosti sa na liečbu nedostatku testosterónu používali lieky s negatívnym vplyvom na pečeň. Tie sa už v súčasnosti nepoužívajú. Muži neradi užívajú hormonálne tabletky, ktoré treba pravidelne užívať dennodenne, aby sa dosiahol požadovaný účinok.